تبلیغات
روانشناسی - ششمین کنگره ملی پایه های زیستی اعتیاد
چو رود که در مسیر دره می رود رونده باش / امید هیچ معجزی ز مرده نیست زنده باش

نگارش در تاریخ پنجشنبه 31 فروردین 1391 توسط اکرم: بانوی ماهتاب

زمان : 31 خرداد تا2 تیر 1391

ششمین کنگره ملی پایه های زیستی اعتیاد

برگزار كننده : مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی تهران

زمان : 31 خرداد تا2 تیر 1391

مكان : تهران - مرکز همایشهای بین المللی رازی برگزار خواهد شد .


وب سایت
طبقه بندی: اخبار برگزاری همایشها، 

 
 
 

 
.: Professional Themes in SWEET KISS :.
SWEET KISS