تبلیغات
روانشناسی - نخستین کنگره علوم اعصاب بالینی و پایه
چو رود که در مسیر دره می رود رونده باش / امید هیچ معجزی ز مرده نیست زنده باش

نگارش در تاریخ پنجشنبه 31 فروردین 1391 توسط اکرم: بانوی ماهتاب

زمان همایش : 7 الی 9 نوامبر 2012

نخستین کنگره علوم اعصاب بالینی و پایه

زمان همایش : 7 الی 9 نوامبر 2012
طبقه بندی: اخبار برگزاری همایشها، 

 
 
 

 
.: Professional Themes in SWEET KISS :.
SWEET KISS