تبلیغات
روانشناسی - سومین کنگره سراسری پژوهش‌های روانشناسی بالینی
چو رود که در مسیر دره می رود رونده باش / امید هیچ معجزی ز مرده نیست زنده باش

نگارش در تاریخ سه شنبه 3 آبان 1390 توسط اکرم: بانوی ماهتاب

۳ لغایت ۵ اسفند ماه ۱۳۹۰
سومین کنگره سراسری پژوهش‌های روانشناسی بالینی که ۳ لغایت ۵ اسفند ماه ۱۳۹۰ توسط انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران برگزار خواهد شد، موضع «مداخلات روانشناختی» را محور اصلی خود قرار خواهد داد.

محور اصلی کنگره:
مداخلات روانشناختی:
-
روان درمانی

-
آموزش و توانمندسازی
-
مداخله در بحران

با تأکید بر:
پیشگیری و ارتقاء سلامت
-
معنویت و سلامت روان
-
مسائل خانواده و ازدواج
-
اعتیاد
-
مشکلات کودک و نوجوان
-
اختلالات خلقی و اضطرابی
-
اختلالات شخصیت
-
رفتار های پر خطر
-
اختلالات طبی
-
آسیب‌های نوپدید
دارای امتیاز بازآموزی ویژه روانشناسان و روانپزشکان
مهلت ارسال چکیده مقالات: ۱۵ آذر ماه

ثبت نام و ارسال مقاله از طریق سایت انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران امکان پذیر است.
آدرس دبیرخانه: تهران، انستیتو روانپزشکی تهران، دفتر انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران

تلفن: ۶۶۵۵۱۵۸۵
سایت اینترنتیwww.irancpa.com
پست الکترونیکی:congress3@irancpa.com
طبقه بندی: اخبار برگزاری همایشها، 

 
 
 

 
.: Professional Themes in SWEET KISS :.
SWEET KISS