روانشناسی Im a student of psychology مخاطبان این وبلاگ کسانی هستند که به مطالعه «روانشناسی علمی و آکادمیک» علاقمند هستند. امیدوارم منو تا رسیدن به این هدف کمک کنید دوستان می تونند یعنوان نویسنده مطالب خوبشونو یه اشتراک بگذارند http://lightmoonlight.mihanblog.com 2018-12-15T15:19:13+01:00 text/html 2013-04-30T10:44:00+01:00 lightmoonlight.mihanblog.com اکرم: بانوی ماهتاب هفتمین کنگره سالیانه دانش اعتیاد http://lightmoonlight.mihanblog.com/post/61 <br> <table dir="rtl" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr> <td valign="top"><img src="http://iranpa.org/Portal/Portals/_default/Containers/iranpa/spacer.gif" height="8" width="5"></td> </tr> <tr> <td id="dnn_ctr918_ContentPane" dir="rtl" valign="top"><div id="dnn_ctr918_ModuleContent" class="DNNArticle - Article ViewContent"> <div align="center"><span class="Head">هفتمین کنگره سالیانه دانش اعتیاد<br><br><br></span></div> </div></td></tr></tbody></table><div align="center"><img src="http://iranpa.org/Portal/Portals/0/Poster%20Etaid.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="670" hspace="0" vspace="0" width="471"><br></div><br><p style="line-height:normal" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">تاریخ برگزاری كنگره: 29-31 خرداد 1392</span></p> <p style="line-height:normal" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">تاریخ شروع پذیرش خلاصه مقالات و پنل های پیشنهادی: اول بهمن 1391</span></p> <p style="line-height:normal" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">تاریخ خاتمه پذیرش خلاصه مقالات و پنل های پیشنهادی: اول اردیبشهت 1392</span></p> <p style="line-height:normal" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">تاریخ اعلام مقالات برگزیده و اعلام برنامه كنگره: اول خرداد 1392</span></p> <p style="line-height:normal" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">&nbsp;</span></p><p style="line-height: normal; text-align: center;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><strong><span style="font-size: larger;">وب سایت کنگره : <a href="http://addictionbiology.tums.ac.ir/default.aspx" target="_blank">http://addictionbiology.tums.ac.ir</a></span></strong></span></p> <p style="line-height:normal" dir="RTL" class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p style="text-align:center;line-height: normal" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><b> <span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">زمانبندی جایزه طب اعتیاد ایزاما (پژوهشگران جوان)</span> </b></p> <p style="line-height:normal" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">تاریخ شروع پذیرش خلاصه مقالات: اول بهمن 1391</span></p> <p style="line-height:normal" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">تاریخ خاتمه پذیرش خلاصه مقالات: آخر اسفند 1391</span></p> <p style="line-height:normal" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">تاریخ اعلام خلاصه مقالات نامزد دریافت جایزه: اول اردیبهشت 1392</span></p> <p style="line-height:normal" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">تاریخ دریافت مقالات كامل برای داوری نهایی:‌ آخر اردیبهشت 1392</span></p> <p style="line-height:normal" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">اعطای جوایز دور دوم ایزما: 29 خرداد 1392</span></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify; line-height: 150%;" dir="rtl" class="MsoNormal"><font> <font color="#000000"> <font face="Tahoma"> </font> </font> </font></p><br> text/html 2013-04-30T10:39:26+01:00 lightmoonlight.mihanblog.com اکرم: بانوی ماهتاب اولین کنگره سراسری اعتیاد و رفتارهای پرخطر http://lightmoonlight.mihanblog.com/post/60 <div align="center"><img src="http://iranpa.org/Portal/Portals/0/poster%20addict.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="437" hspace="0" vspace="0" width="309"><br></div><br><br><p style="text-align: center;"><font size="3"><strong>اولین کنگره سراسری اعتیاد و رفتارهای پرخطر</strong></font></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p>&nbsp; <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Yagut&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">زمان برگزاری: 17 و 18 اردیبهشت ماه 1392</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Yagut&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">مکان برگزاری: دانشگاه خوارزمی</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Yagut&quot;;" lang="AR-SA">آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات: 15 بهمن 1391</span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Yagut&quot;;" lang="AR-SA"> </span></span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Yagut&quot;" lang="AR-SA"><br> </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Yagut&quot;" lang="AR-SA">آدرس الکترونیکی: </span></p><br> text/html 2013-04-30T10:33:46+01:00 lightmoonlight.mihanblog.com اکرم: بانوی ماهتاب نخستین سمینار کاربرد درمانهای موج سوم شناختی رفتاری در علوم پزشکی http://lightmoonlight.mihanblog.com/post/59 <div align="center"><img src="http://iranpa.org/Portal/Portals/0/Third%20Wave%20Seminar%202.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br></div><br><br><p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><strong><font color="#003300">دانشگاه علوم پزشکی کاشان برگزار می کند</font></strong></span></p> <p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><span style="font-size: 12.0pt;font-family:&quot;B Yagut&quot;" lang="FA">نخستین سمینار کاربرد درمانهای موج سوم شناختی رفتاری در علوم پزشکی</span></p> <p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><span style="font-size: 12.0pt;font-family:&quot;B Yagut&quot;" lang="FA">دانشگاه علوم پزشکی کاشان، دانشکده پزشکی</span></p> <p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><span style="font-size: 12.0pt;font-family:&quot;B Titr&quot;" lang="FA">18 و 19 اردیبهشت 1392</span></p> <p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><span style="font-size: larger;">انجمن روانشناسی ایران یکی از مشارکت کنندگان در برگزاری این سمینار می‌باشد</span></p> <p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><strong><span style="font-size: larger;">برای دریافت ریزبرنامه سمینار <a href="http://iranpa.org/Portal/LinkClick.aspx?fileticket=VUctN54l9GM%3d&amp;tabid=431"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">اینجا </span></span></a>را کلیک کنید</span></strong></p> <p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><strong><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:&quot;B Roya&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA">kashan</span></strong><span style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:&quot;B Roya&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA">.<strong><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: &quot;B Roya&quot;">ircme</span></strong>.<strong><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: &quot;B Roya&quot;">ir</span></strong></span></p><br> text/html 2012-12-08T08:39:28+01:00 lightmoonlight.mihanblog.com اکرم: بانوی ماهتاب مفاهیم و مبانی واقعیت درمانی (Reality Therapy) http://lightmoonlight.mihanblog.com/post/58 <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; MARGIN-LEFT: 35.45pt" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; COLOR: #e46c0a; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-theme-font: major-bidi; mso-themecolor: accent6; mso-themeshade: 191; mso-style-textfill-fill-color: #E46C0A; mso-style-textfill-fill-themecolor: accent6; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: lumm=75000" lang=FA><FONT face="Times New Roman">با عرض سلام و درود فراوان خدمت دوستای گلم </FONT></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; COLOR: #f79646; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-theme-font: major-bidi; mso-themecolor: accent6; mso-no-proof: yes" dir=ltr><?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><v:shapetype id=_x0000_t75 stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600"><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></v:path><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:lock aspectratio="t" v:ext="edit"></o:lock></v:shapetype><v:shape style="WIDTH: 31.5pt; HEIGHT: 13.5pt; VISIBILITY: visible; mso-wrap-style: square" id=Picture_x0020_1 alt="Description: http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/6.gif" type="#_x0000_t75" o:spid="_x0000_i1025"><v:imagedata o:title="6" src="file:///C:\Users\CHESHM~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.gif"><FONT face="Times New Roman"></FONT></v:imagedata></v:shape></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; COLOR: #e46c0a; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-theme-font: major-bidi; mso-themecolor: accent6; mso-themeshade: 191; mso-style-textfill-fill-color: #E46C0A; mso-style-textfill-fill-themecolor: accent6; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: lumm=75000" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; MARGIN-LEFT: 35.45pt" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; COLOR: #e46c0a; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-theme-font: major-bidi; mso-themecolor: accent6; mso-themeshade: 191; mso-style-textfill-fill-color: #E46C0A; mso-style-textfill-fill-themecolor: accent6; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: lumm=75000" lang=FA><FONT face="Times New Roman">فکر می کنم تجربه شخصی همه ما به ما نشون داده که حوزه ارتباطات انسانی در جامعه ما به شدت معیوب و بیمارگون هست از اینرو این بحث رو به ذکر «مفاهیم و مبانی واقعیت درمانی» اختصاص دادم. اگرچه ممکنه شما مثل گلاسر معتقد نباشید که همه اختلالات روانی ناشی از اشکال در حوزه ارتباطات بین فردی است اما حتما اذعان دارید که بخش عظیمی از مشکلات روانی به نحوی از انحاء با مشکلات بین فردی ارتباط دارند از دیگر سو می دانید که "خود" و بسیاری از متغیرهای مرتبط با آن از جمله خود ارزشی، خودکارآمدی، هویت، اعتماد به نفس، عزت نفس،دلبستگی، قصه های ما و .... در بستری از ارتباطات بین فردی معنا و مفهوم می یابند بنابراین فکر می کنم لازم است که متخصصان حیطه سلامت بیش از پیش به مطالعه و بررسی در حیطه روابط بین فردی بپردازند. این نوشتارهم قدمی است که من در این راستا برداشته ام .همانطور که می بینید در بخش اول صرفا به بررسی مفاهیم و مبانی واقعیت درمانی پرداخته ام و اگر صبور باشید در بخش دوم بر فرآیند درمان تمرکز خواهیم کرد. </FONT></SPAN></P> text/html 2012-11-03T15:43:20+01:00 lightmoonlight.mihanblog.com اکرم: بانوی ماهتاب سونامی بیماری های روانی در ایران http://lightmoonlight.mihanblog.com/post/57 <br><div align="center"><img src="https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSH6XtheVVfsLOJCRhd0yM0K473dmHLdnnBo-_AihVIppM8GWNZ" alt="" align="bottom" border="0" height="373" hspace="0" vspace="0" width="495"><br></div><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br></font></b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><font size="4">به عنوان روانشناسی که سالیان متمادی به کار رواندرمانی و روانکاوی می پردازم این ادعا که سونامی بیماریهای روانی در ایران در حد فاجعه آوری مخرب و غیر قابل کنترل شده است سخنی گزاف نمی باشد. میلیونها ایرانی در دام افسردگی و اختلالات اضطرابی و اختلالات شخصیتی و صدها بیماری دیگر دست و پا می زنند و اکثریت حتی از بیماری خود آگاه نیستند. اگر هر معتادی با چهار نفر از پیرامونیان خود در ارتباط باشد حداقل بیست میلیون نفر در معرض عوارض اعتیاد بصورت مستقیم قرار دارند. یک میلیون اسکیزوفرن در خوش بینانه ترین حالت پنج میلیون نفر دیگر را با خود درگیر می سازند. یک میلیون مبتلا به سایکوز دو قطبی نیز پنج میلیون دیگر را به خود مشغول می سازند. حدود پنج میلیون مبتلایان به عقب ماندگیهای ذهنی با درجات گوناگون نیز بیست میلیون دیگر را از خود متاثر می سازند. حدود پانزده میلیون مبتلا به اختلالات شخصیتی نیز تمامی هفتاد و پنج میلیون نفر دیگر را به بازی وا می دارد. آمار رسمی از سی و پنج درصد مبتلایان به اختلالات روانی در ایران سخن به عمل می آورند اما من با آمار و ادله ثابت می کنم که حدود&nbsp;صد&nbsp;درصد از ایرانیان&nbsp;آشکار و نا آشکار&nbsp;از بیماریهای روانی نیاز به درمان رنج می برند و شاید تنها دو یا سه درصد آنان دوره درمان ناقص خود را می گذرانند و بقیه به امان خدا رهایند و روزگار می گذرانند. </font></font><div style="text-align:justify;" align="justify"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif">گاه شیوع علائم بیماریهای روانی به شکلی قالب مقبول به خود می گیرد. چرندیات مربوط به ارتباط با اجنه و مدد جویی از ارواح و افکار عجیب و غریب و توسل به امدادهای وهمی و کلمات غیر معقول با بار هذیانی و هزاران مورد دیگر رسوخ این بیماریهای روانی است که تا بالاترین سطوح نیز رواج پیدا کرده است و البته خریدارانی نیز در میان آسیب دیدگان روانی بیشمار هموطن نیز دارد.<br>بی توجه ترین مردمان به سلامت روانی اشان ایرانیان هستند. نگاه شکاکانه و بدبینانه به روانشناس&nbsp; تقریبا" در تمامی بخشهای اجتماعی دیده می شود. البته روانشناسان متبحر و صاحب صلاحیت نیز در حکم کیمیایند و در بسیاری از شهرهای ایران فقدان این متخصصان نیز بر مشکل صد چندان افزوده است. بسیاری از روانشناسان ما به دلیل رکود علمی بسیار وحشتناک حتی&nbsp; از ارائه ابتدایی ترین خدمات به مراجعانشان عاجزند و خود نیز از بیکفایتی خویش در رنج و عذاب به سر می برند. آنانی که در تلویزیون ایران&nbsp; عنوان روانشناس را یدک می کشند معمولا" در جامعه علمی جایی ندارند و بلندگوی مجریان صدا و سیمایند. زنی فربه وخندان و مضطرب که به عنوان عزیز دردانه در تلویزیون نقش&nbsp; روانشناس را در برنامه های خانوادگی بازی می کند در یکی از برنامه های سراسری از مجازات اعدام نوجوانی -&nbsp;به نام بهنود&nbsp; -&nbsp;دفاع کرد که در کودکی مرتکب قتل شده بود و از خانواده مقتول که طناب دار را کشیده بودند تشکر و قدردانی نمود.!!! </font></font></div><div style="text-align:justify;" align="justify"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">جامعه ایرانی هنوز نمی داند هر رفتاری از لحاظ علمی قابل تبیین و تحلیل است. دخترک دانشجویی که بدست معشوق جفاکار به قتل رسید قربانی یکی از همین بیماران روانی بود که اگر در جامعه ای دیگر زندگی می کرد به این مرحله نمی رسید که دست به قتل دختری بیگناه دراز کند. یا قاضی پرونده طلاق شوهر بدبین و روانی رفتار بیمار گونه&nbsp;&nbsp;پارانوئید وی را از سر نادانی به عنوان تعصب و غیرت و اوج دینداری در نظر نمی گرفت و حکم به طلاق می داد و &nbsp;زن نگون بخت شاید الان در زیر خروارها خاک نخوابیده بود. یا بیمارانی که ارتباطشان با واقعیت به سطحی از نزول رسیده است که دسته جمعی زنی را به نوبت مورد تجاوز قرار می دهند و حتی لحظه ای قادر نیستند به عواقب کار خود بیندیشند و یا اندکی رحم به خود راه دهند چرا که خود قربانیانی از جنسی دیگرند که به قربانی ساختن دیگران روی می آورند.<br><br><em style="color:rgb(0,0,255);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; دکتر محمدرضا ابراهیمی</em></font></div> text/html 2012-11-03T15:23:36+01:00 lightmoonlight.mihanblog.com اکرم: بانوی ماهتاب سوال اول: فرق بین افکار وسواسی، بیش بها داده شده و افکار هذیانی؟ http://lightmoonlight.mihanblog.com/post/56 <br><img src="http://trustedadvisor.com/public/image/Gut%20Feel%20iStock_000006831178Small.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="381" hspace="0" vspace="0" width="573"><font size="4"><br><br></font><div align="justify"><font size="4">سلام دوستای خو<font size="4"><font size="4">ب</font>م سوالی که برای خودم پیش اومده اینه که فرق بین افکار <font size="4">وسواسی،</font> بیش بها داده شده و هذیانی از نظر ت<font size="4">ئوریک و در کار بالینی </font>چیه؟ به ع<font size="4">ب</font>ارت دیگه اگه در کار بالینی تون به موردی بر خوردید که به نظر شما <font size="4">فکر هذیانی میاد چطور اون رو از <font size="4">فکر بیش بها داده شده و وسواسی تمییز می دید و آیا در فرآیند تشخی<font size="4">ص و درمان تعیین اینکه<font size="4"> یک فکر هذیانی است یا بیش بها داده شده یا هذیانی کمکی به مت<font size="4">خصص می کنه یا نه؟</font></font></font></font></font></font></font><br><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4">( لطفا درصورت ا<font size="4">مکا<font size="4">ن منبع پاسخ خودتون رو <font size="4">ذکر کنید )</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><br></div> text/html 2012-11-03T14:35:07+01:00 lightmoonlight.mihanblog.com اکرم: بانوی ماهتاب بحث و پرسش و پاسخ (در زمینه تشخیص اختلالات روانی) http://lightmoonlight.mihanblog.com/post/55 <div align="justify"><br><div align="center"><img src="http://www.m-s-solutions.co.uk/images/our-people.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></div><font color="#990000" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><br><font color="#CC33CC">با سلام خدمت دوستای خودم </font></font><font color="#CC33CC"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/6.gif"><br><br><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">همونطور که قبلا گفتم هدف من از ایجاد بخش بحث و پرسش و پاسخ (در زمینه تشخ<font size="4">یص</font> اختلالات روانی) ارتقاء توان تشخیصی همه متخصصان <font size="4">ح</font>یطه سلامت روان از <font size="4">ج</font>مله روانشناسان بالینی و عمومی، مشاوران و روانپزشکان هست امیدوارم با پاسخگویی به سوالات مطرح شده یا طرح سوالاتی که در کارهای بالینی برای خود شما مطرح شده است به رونق این بخش بیافزایید <br><font size="4"><br><br><br>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</font> <font size="4">ب</font>ا تشکر</font></font></div> text/html 2012-11-03T14:10:48+01:00 lightmoonlight.mihanblog.com اکرم: بانوی ماهتاب درخواست همکاری علمی http://lightmoonlight.mihanblog.com/post/54 <br><div align="justify"><font color="#663366" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">با سلام خدمت همه دوستای خوبم </font><font color="#663366" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/6.gif"><br><br>از آنجا که در نظر دارم این وبلاگ بصورت مکانی برای همفکری متخصصان حیطه سلامت روان بیش از پیش فعال باشه از دوستان خوبم می خوام که من رو در این امر یاری کنند اولین قدمی که در این راه بر خواهیم داشت دراز کردن دست یاری به سوی دوستانی است که تمایل دارند زکات علمشونو بپردازند و با به اشتراک گذاشتن مطالب تخصصیشون تحت عنوان <b>نویسنده </b>در این وبلاگ شروع به فعالیت کنند، در قدم دوم تلاش خواهیم کرد با پذیرش <b>کاربر </b>در این وبلاگ یه جمع دوستانه و در عین حال تخصصی یی رو دور هم جمع کنیم تابهتر بتونیم توانایی های علمی و عملی مون رو در حیطه سلامت روان ارتقاء بدیم و سومین قدم هم راه اندازی یه مجموعه <b>بحث&nbsp;</b> یا <b>پرسش و پاسخ</b> هست که هدف آن ارتقاء توان و تخصص ما در حیطه تشخیص اختلالات روانی است بعنوان مثال همه ما در کارمون با میتلایان به اختلالات روانی گاهی به برخی کیسها برمی خوریم که یا کل تشخیص اختلالشون برامون دشواره یا در یکی از ملاکها یا معیارهای تشخیصی سوالاتی برامون بوجود میاد که دوست داریم اونها رو با افراد متخصص به اشتراک گذاشته و تصمیمات آگاهانه تری بگیریم <br>اگرچه این ها همه ممکن است تلاشی ناشیانه برای ارتقاء مهارتهای تخصصی ما به حساب بیاد اما همواره برای بهتر نمودن این <font size="4">ت</font>لاشها و علمی نمودن این روشها روی همکاری و همیاری<font size="4">؛ همچ<font size="4">نین انتقادات و پیشنهادات </font></font>شما عزیزان حساب می کنم<font size="4">.</font> &nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><font size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; با تشکر</font><br></div> text/html 2012-08-19T13:53:08+01:00 lightmoonlight.mihanblog.com اکرم: بانوی ماهتاب چهارمین کنگره بین المللی سایکوسوماتیک http://lightmoonlight.mihanblog.com/post/53 <div id="dnn_ctr918_ModuleContent" class="DNNArticle - Article ViewContent"><span class="SubSubHead"><span class="Normal">زمان : 26 - 28 مهرماه 1391</span> <br><hr><br><p style="text-align: center;"><img style="width: 188px; height: 262px;" alt="" src="http://iranpa.org/Portal/Portals/0/همایش.bmp"></p><br><p align="center"><strong><span style="color: red; font-family: Arial; font-size: 14pt;" dir="rtl">چهارمین کنگره بین المللی سایکوسوماتیک</span></strong></p><br><p align="center"><strong><span style="font-family: Arial; font-size: 12pt;" dir="rtl">ارزیابی و مداخلات روانشناختی در اختلالات <br>سایکوسوماتیک</span></strong></p><br><div align="center"><span style="font-family: Arial; font-size: 12pt;" dir="rtl"><strong>اعتیاد واختلالات روان تنی</strong><br><div> </div></span></div><br><div align="center"> </div><br><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: 14pt;" dir="rtl">دانشگاه آزاداسلامی واحدخوراسگان (اصفهان)</span><br><div> </div></div><br><div align="center"><span style="line-height: 115%; font-family: Arial; font-size: 12pt;" dir="rtl" lang="AR-SA"><strong>اصفهان، خوراسگان، خیابان جی شرقی، ارغوانیه</strong></span></div><br><p style="text-align: center;"><strong><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: 12pt;" dir="ltr"> ۲۶-۲۸</span></strong><strong><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: 12pt;">مهر ۱۳۹۱</span></strong></p><br><p style="text-align: center;"><strong><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: 12pt;">وب سایت</span></strong><br></p><p style="text-align: center;"><strong><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: 12pt;">http://psyso2012.khuisf.ac.ir</span></strong> </p></span><p style="text-align: center;"></p></div> text/html 2012-08-19T13:17:39+01:00 lightmoonlight.mihanblog.com اکرم: بانوی ماهتاب دومین همایش ملی-دانشجویی روانشناسی، مشاوره و دین http://lightmoonlight.mihanblog.com/post/51 <span class="SubSubHead"><span class="Normal"><font size="3"><p align="center"><span class="SubSubHead"><span class="Normal"><font size="3"><span class="SubSubHead"><span class="Normal"><font size="3">مهلت ارسال چکیده 30تیرماه ....</font></span></span></font></span></span><font size="3"></font></p><font size="3"><p align="center"><span class="SubSubHead"><span class="Normal"><font size="3">مهلت ارسال اصل مقاله 30 مهرماه </font></span></span></p><p align="center"><span class="SubSubHead"><span class="Normal"><font size="3">زمان همایش 29 و 30 آذرماه</font></span></span></p><p align="center"><span class="SubSubHead"><span class="Normal"><font size="3">کارگاههای تخصصی 1 دی ماه</font></span></span></p></font><p align="center"><br><img border="0" hspace="0" alt="" vspace="0" align="baseline" src="http://iranpa.org/Portal/Portals/0/poster.jpg"></p><div style="text-align: center; line-height: normal; margin-bottom: 12pt; direction: rtl;" dir="RTL" align="center"><span><span><span><span><span><span><span><span><span style="font-size: 13.5pt;">با همکاری </span></span></span></span></span></span></span></span></span><span><span><span><span><span><span><span><span><span style="font-size: 13.5pt;">دانشگاه تهران و دانشگاه شهید بهشتی</span></span></span></span></span></span></span></span></span></div><div style="text-align: center; line-height: normal; margin-bottom: 12pt; direction: rtl;" dir="RTL" align="center"><span><span><span><span><span><span><span><span><span style="font-size: 13.5pt;">و</span></span></span></span></span></span></span></span></span></div><div style="text-align: center; line-height: normal; margin-bottom: 12pt; direction: rtl;" dir="RTL" align="center"><span><span><span><span><span><span><span><span><span style="font-size: 13.5pt;">&nbsp;</span></span></span></span></span></span></span></span></span><span><span><span><span><span><span><span><span><span style="font-size: 13.5pt;">(با&nbsp; امتیاز بازآموزی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره)</span></span></span></span></span></span></span></span></span></div><div style="text-align: center; line-height: normal; margin-bottom: 12pt; direction: rtl;" dir="RTL" align="center"><span><span><span><span><span><span><span><span><span style="font-size: 13.5pt;"></span></span></span></span></span></span></span></span></span>&nbsp;</div><div style="text-align: center; line-height: normal; margin-bottom: 12pt; direction: rtl;" dir="RTL" align="center"><span><span><span><span><span><span><span><span><span style="font-size: 13.5pt;">آدرس سایت :</span></span></span></span></span></span></span></span></span></div><p>&nbsp;</p><p align="center"><a href="http://psyrelcul.ut.ac.ir/" rel="nofollow" target="_blank"><span><span><span><span><span><span><span><span><span style="color: blue; font-size: 24pt;" dir="LTR">psyrelcul.ut.ac.ir</span></span></span></span></span></span></span></span></span></a></p><p><br>&nbsp;</p><div style="text-align: center; line-height: normal; direction: rtl;" dir="RTL" align="center"><span><span><span><span><span><span><span><span><a name="OLE_LINK2" rel="nofollow"><span><span style="font-size: 14pt;">دبیران</span></span></a></span></span></span></span></span></span></span></span></div><div style="text-align: center; line-height: normal; direction: rtl;" dir="RTL" align="center"><span><span><span><span><span><span><span><span></span></span></span></span></span></span></span></span>&nbsp;</div><div style="text-align: center; line-height: normal; direction: rtl;" dir="RTL" align="right"><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span style="font-size: 14pt;">دبیر همایش : آقای محمد حسن آسایش (دانشگاه تهران)</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></div><div style="text-align: center; line-height: normal; direction: rtl;" dir="RTL" align="right"><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span style="font-size: 14pt;">دبیر اجرایی : خانم فاطمه قربانی (دانشگاه علامه طباطبایی)</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></div><div style="text-align: center; line-height: normal; direction: rtl;" dir="RTL" align="right"><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span style="font-size: 14pt;"></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span style="font-size: 14pt;">دبیر علمی همایش : خانم دکتر شیوا خلیلی </span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></div><div style="text-align: center; line-height: normal; direction: rtl;" dir="RTL" align="right"><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span style="font-size: 14pt;">(عضو هیئت علمی دانشگاه تهران)</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></div><p><br></p><div style="text-align: center; line-height: normal; margin-bottom: 0pt; direction: rtl;" dir="RTL" align="center"><span><span><span><span><span><span><span><span><a name="OLE_LINK73" rel="nofollow"><span><b><span style="font-size: 14pt;">ا</span></b></span></a></span></span></span></span></span></span></span></span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><b><span style="font-size: 13pt;">عضای کمیته علمی (اساتید):</span></b></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></div><div style="text-align: center; line-height: normal; margin-bottom: 0pt; direction: rtl;" dir="RTL" align="center"><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><b><span style="font-size: 13pt;"></span></b></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span>&nbsp;</div><div style="text-align: center; line-height: normal; margin-bottom: 0pt; direction: rtl;" dir="RTL" align="center"><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><b><span style="font-size: 13pt;"></span></b></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><span><span><span><span><span><span><span><span><span style="font-size: 13pt;">دکتر غلامعلی افروز</span></span></span></span></span></span></span></span></span></div><div style="text-align: center; line-height: normal; margin-bottom: 0pt; direction: rtl;" dir="RTL" align="right"><span><span><span><span><span><span><span><span><span style="font-size: 13pt;">دکتر جواد اژه ای </span></span></span></span></span></span></span></span></span></div><div style="text-align: center; line-height: normal; margin-bottom: 0pt; direction: rtl;" dir="RTL" align="right"><span><span><span><span><span><span><span><span><span style="font-size: 13pt;">دکتر محمد خدایاری فرد </span></span></span></span></span></span></span></span></span></div><div style="text-align: center; line-height: normal; margin-bottom: 0pt; direction: rtl;" dir="RTL" align="right"><span><span><span><span><span><span><span><span><span style="font-size: 13pt;"></span></span></span></span></span></span></span></span></span><span><span><span><span><span><span><span><span><span style="font-size: 13pt;">دکتر شیوا خلیلی</span></span></span></span></span></span></span></span></span></div><div style="text-align: center; line-height: normal; margin-bottom: 0pt; direction: rtl;" dir="RTL" align="right"><span><span><span><span><span><span><span><span><span style="font-size: 13pt;">دکتر حمید یعقوبی</span></span></span></span></span></span></span></span></span></div><div style="text-align: center; line-height: normal; margin-bottom: 0pt; direction: rtl;" dir="RTL" align="right"><span><span><span><span><span><span><span><span><span style="font-size: 13pt;">دکتر باقر غیاری بناب </span></span></span></span></span></span></span></span></span></div><div style="text-align: center; line-height: normal; margin-bottom: 0pt; direction: rtl;" dir="RTL" align="right"><span><span><span><span><span><span><span><span><span style="font-size: 13pt;">دکتر علی رضا خوش کنش </span></span></span></span></span></span></span></span></span></div><div style="text-align: center; line-height: normal; margin-bottom: 0pt; direction: rtl;" dir="RTL" align="right"><span><span><span><span><span><span><span><span><span style="font-size: 13pt;">دکتر علیر</span></span></span></span></span></span></span></span></span><span><span><span><span><span><span><span><span><span style="font-size: 13pt;">ضا بخشایش</span></span></span></span></span></span></span></span></span></div><div style="text-align: center; line-height: normal; margin-bottom: 0pt; direction: rtl;" dir="RTL" align="right"><span><span><span><span><span><span><span><span><span style="font-size: 13pt;"></span></span></span></span></span></span></span></span></span><span><span><span><span><span><span><span><span><span style="font-size: 13pt;">دکتر جمیله علم الهدا</span></span></span></span></span></span></span></span></span></div><span><span><span><span><span><span><span><span><span style="font-size: 13pt;"></span></span></span></span></span></span></span></span></span><p align="center"><br><span><span><span><span><span><span><span><span><span style="font-size: 14pt;">تلفن دبیرخانه همایش :<br></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p></font></span><font size="3"></font></span><font size="3"><div style="text-align: center; line-height: normal; direction: rtl;" dir="RTL" align="center"><span><span><span><span><span><span><span><span><span style="font-size: 14pt;">02161117420</span></span></span></span></span></span></span></span></span></div><div style="text-align: center; line-height: normal; direction: rtl;" dir="RTL" align="center"><span><span><span><span><span><span><span><span><span style="font-size: 14pt;">09190171367</span></span></span></span></span></span></span></span></span><span><span><span><span><span><span><span><span><br><br></span></span></span></span></span></span></span></span></div><div style="text-align: right; line-height: normal; margin-bottom: 0pt;" align="center"><span><span><span><span><span><span><span><span><span style="font-size: 14pt;" dir="RTL">آدرس دبیرخانه همایش: </span></span></span></span></span></span></span></span></span><span><span><span><span><span><span><span><span><span style="font-size: 14pt;" dir="RTL">تهران بزرگراه جلال آل احمد ،خیابان دکتر کاردان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران،طبقه سوم، خانه پژوهش اتاق 305</span></span></span></span></span></span></span></span></span></div></font><div style="text-align: right; line-height: normal; margin-bottom: 0pt;" align="center"></div> text/html 2012-08-19T12:46:12+01:00 lightmoonlight.mihanblog.com اکرم: بانوی ماهتاب نقره، انسان، خدا ..... درسی از انجیل http://lightmoonlight.mihanblog.com/post/50 <p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><span style='color: rgb(23, 55, 94); font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 16pt;' dir="LTR">&nbsp;<img style="width: 544px; height: 378px;" border="0" hspace="0" alt="" vspace="0" align="baseline" src="http://upload.iranvij.ir/images_shahrivar/131739067018.jpg" width="544" height="388"></span><br></p><p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify; line-height: normal;" dir="RTL"><span style='color: rgb(23, 55, 94); font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 16pt;' lang="FA">در </span><span style='color: rgb(23, 55, 94); font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 16pt;' dir="LTR">Malachi</span><span style='color: rgb(23, 55, 94); font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 16pt;' lang="FA"> آیه 3:3 آمده است: «او در جایگاه پالاینده و خالص کننده نقره خواهد نشست.»</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify; line-height: normal;" dir="RTL"><span style='color: rgb(23, 55, 94); font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 16pt;' lang="FA"></span>&nbsp;</p><p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify; line-height: normal;" dir="RTL"><span style='color: rgb(23, 55, 94); font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 16pt;' lang="FA">این آیه برخی از خانمهای کلاس انجیل خوانی را دچار سردرگمی کرد. آنها نمی‌دانستند که این عبارت در مورد ویژگی و ماهیت خداوند چه مفهومی می‌تواند داشته باشد. از این رو یکی از خانمها پیشنهاد داد فرایند تصفیه و پالایش نقره را بررسی کند و نتیجه را در جلسه بعدی انجیل خوانی به اطلاع سایرین برساند. همان هفته با یک نقره‌کار تماس گرفت و قرار شد او را درمحل کارش ملاقات کند تا نحوه کار او را از نزدیک ببیند. او در مورد علت علاقه خود، گذشته از کنجکاوی در زمینه پالایش نقره چیزی نگفت. وقتی طرز کار نقره کار را تماشا می‌کرد، دید که او قطعه‌ای نقره را روی آتش گرفت و گذاشت کاملاً داغ شود، او توضیح داد که:</span></p><p>&nbsp;</p> text/html 2012-07-09T16:54:49+01:00 lightmoonlight.mihanblog.com اکرم: بانوی ماهتاب چگونه توان مغزی از دست رفته در اثر مصرف شیشه (مت آمفتامین) را بازسازی کنیم؟ http://lightmoonlight.mihanblog.com/post/49 <font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><font face="Times New Roman"><span style="font-size: 16pt;" lang="FA">با وجود همه این عوارض و خبرهای بد، خبر خوبی نیز برای شما وجود دارد. در صورت حذف شیشه از بدن، اجرای برنامه&shy;های درمانی اختصاصی تغذیه صحیح و تمرینهای مغزی مناسب، این آسیبها می‌توانند ترمیم گردند و امكان ادامه زندگی فعال و مفید را برای شما ایجاد نمایند. اما اصطلاح هر یک از این چهار نوع اختلال مغزی عمده نیازمند نوع خاصی از مداخلات درمانی است. یکی از علل اصلی عدم موفقیت درمان اعتیاد به شیشه در بسیاری از مراکز درمانی عدم توجه به ابعاد مختلف این بیماری و انجام برنامه&shy;ریزی&shy;های درمانی اختصاصی برای هر کدام از این مشکلات می&shy;باشد. در ادامه این مقاله تلاش خواهیم کرد برای مثال به روشهای درمانی نوع چهارم آسیبها، یا آسیب به توانمندی&shy;های مغزی اشاراتی بنماییم. توانمندیهای مغزی بیماران مصرف&shy;کننده شیشه با انجام تمرینات مناسب قابل بازگشت می&shy;باشند.اما این تمرینهای مناسب كه اصطلاحاً «بازتوانی مغزی» نامیده می‌شوند چگونه اجرا می‌گردند.</span><span style="font-size: 16pt;" dir="LTR"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></span></font></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font> text/html 2012-07-09T16:25:04+01:00 lightmoonlight.mihanblog.com اکرم: بانوی ماهتاب آسیب های مغزی ناشی از مصرف شیشه (مت - آمفتامین) http://lightmoonlight.mihanblog.com/post/48 <font size="3" face="Times New Roman"> <img border="0" hspace="0" alt="" vspace="0" align="baseline" src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTfNrc6Ma0Ps7hSBX8Y_LSkYiYcaPnpc2Bed5A6SLodpdRpHYrwbaFAntLqkQ"></font><p style="text-align: right; line-height: 115%;" align="right"><font face="Times New Roman"><span style="line-height: 115%; font-size: 16pt;" dir="RTL" lang="FA">مصرف مواد محرک از جمله شیشه باعث ایجاد تغییرات و آسیبهایی در مغز انسان می شود که این تغییرات مغزی را می توان به سه دسته اصلی تقسیم کرد:</span><span style="line-height: 115%; font-size: 16pt;"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></span></font></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="text-align: justify; line-height: 115%; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="line-height: 115%; font-size: 16pt;" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><font face="Times New Roman">1- <b>تغییر مدارهای مغزی و ایجاد وابستگی و اجبار به مصرف مواد:</b> مدارهایی در مغز انسان وجود دارند که بطور طبیعی او را وادار به خوردن، آشامیدن و رفتارهای جنسی می&shy;نمایند. شیشه این مدارها را در کنترل خود می&shy;گیرد و باعث می&shy;شود فرد مصرف&shy;کننده یک "ولع غیر قابل کنترل" و یک "اجبار شدید برای مصرف" به سمت این ماده محرک پیدا نماید.</font></span><span style="line-height: 115%; font-size: 16pt;" dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="text-align: justify; line-height: 115%; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="line-height: 115%; font-size: 16pt;" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><font face="Times New Roman">2- <b>تخریب سیستم&shy;های تولید انرژی و انگیزه در مغز:</b> افراد مصرف&shy;کننده شیشه اگرچه در ابتدای مصرف، احساس انرژی، توان روحی و انگیزه را بالا می&shy;نماید اما پس از مدتی فعالیت بیش از اندازه سیستم&shy;های تولید انرژی و انگیزه در مغز موجب تخریب این سیستم&shy;ها (سامانه&shy;ها) می&shy;گردد. در این شرایط فرد مصرف&shy;کننده احساس می&shy;کند بدون مصرف شیشه، توان و انگیزه انجام هیچ کاری را ندارد.<o:p></o:p></font></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font> text/html 2012-05-30T16:26:09+01:00 lightmoonlight.mihanblog.com اکرم: بانوی ماهتاب مفهوم خود (self) در روانشناسی (قسمت دوم) http://lightmoonlight.mihanblog.com/post/47 <font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 10%;" dir="RTL" class="MsoNormal"><b><span style='color: rgb(89, 89, 89); line-height: 115%; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 16pt; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 166;' lang="FA">مدلهای توصیفگر خود:</span></b><span style='color: rgb(89, 89, 89); line-height: 115%; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 16pt; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 166;' lang="FA"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: justify; text-indent: -0.25in; text-justify: kashida; text-kashida: 10%; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list .5in;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='color: rgb(89, 89, 89); line-height: 115%; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 16pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 166;'><span style="mso-list: Ignore;">ž<span style='font: 7pt/normal "Times New Roman"; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;'>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL"></span><span style='color: rgb(89, 89, 89); line-height: 115%; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 16pt; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 166;' lang="FA">1.خود بعنوان یک ساختار شناختی: خود را در قالب مفاهیمی مثل تیپ نمونه و خود طرحواره بیان می کنند تا بتواند بعنوان موضوعی قابل بررسی در روانشناسی تجربی گردد.خود بعنوان تیپ نمونه یعنی مجموعه ای از صفات و ویژگی هایی که فرد آنها را توصیفگر خود می داند.<o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><span style='color: rgb(89, 89, 89); line-height: 115%; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 16pt; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 166; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA;' dir="RTL" lang="FA">2. نظریه خودنظم بخشی (کارور و شی یر) : شیوه هایی که افراد بواسطه آنها خود را کنترل و رفتارشان را هدایت می کنند. مبنای این مدل بر فرآیند حلقه ای پسخوراند متکی است این یعنی هرگاه اطلاعاتی از پیرامون به فرد وارد گردد ابتدا از طریق یک مقایسه گر با ارزشهای مرجعی فرد مقایسه می شود و هرگاه رفتار فعلی فرد با ارزش مرجعی ود همخوان نباشد فرد می کوشد این تضاد و ناهمخوانی را با یک سازگاری رفتاری کاهش دهد.</span> text/html 2012-05-30T16:21:16+01:00 lightmoonlight.mihanblog.com اکرم: بانوی ماهتاب مفهوم خود (self) در روانشناسی (قسمت اول) http://lightmoonlight.mihanblog.com/post/46 <span style='color: rgb(89, 89, 89); line-height: 115%; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 16pt; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 166; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA;' dir="RTL" lang="FA">مفهوم "خود" از موضوعاتی در دانش روانشناختی است كه پس از یك دوره فراموش شدگی نسبی در دهه های اخیر اهمیت بسیار زیادی یافته است . در حال حاضر مشكل می توان از مفهومی با نتایج و كاربردهای گسترده تر از مفهوم ” خود ” یاد كرد . توجه به آن به عنوان یكی از موضوعات مهم و اساسی روانشناختی همچنان رو به افزایش است .مهمترین و رایج ترین اختلالات رفتاری به ” خود ” رجوع دارند و متخصصان بالینی نه تنها روان تحلیلگران بلكه شناخت گرایان و حتی رفتارگرایان نیز چه در زمینه نظری و چه در كاربردهای بالینی و تربیتی به خود توجه می كنند. روانشناسان شخصیتی ، روانشناسان اجتماعی و روانشناسان تحولی بیش از پیش پ‍ژوهشها را معطوف به "خود" ساخته اند وحتی نظریه های جدید هوش (از جمله نظریه هوش استرنبرگ) رجوعی به خود دارند. <span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><br> با وجود اهمیتی كه مفهوم خود در پ‍ژوهشهای اخیر یافته است اما در منابع فارسی هیچ كتابی كه در این زمینه به تالیف یا ترجمه یا پ‍‍‍‍‍‍‍‍ژوهش پرداخته باشد رویت نمی گردد.</span>